Genel

Edebiyat: Estetik Bir Dil

Written by admin

Edebiyat: Estetik Bir Dil

Edebiyat, duygu ve düşüncelerimizi, inançlarımızı, beklentilerimizi ve hayallerimizi estetik bir kullanarak ifade etme biçimidir. Sözlü veya yazılı olarak farklılaşmaktadır. Sözlü olan edebi dil yıllardan beri ozanlar, şairler tarafından dile getirilmiştir. Çeşitli destanlarla, masallarla, efsanelerle, tekerlemeler ve manilerle günümüze kadar ağızdan ağıza bize kadar ulaştırılmıştır. Yazılı olan edebiyat eserleri de çeşitli romanlar, şiirler, denemeler, söyleşiler vb. aracılığı ile yıllardır bize ulaştırılmaktadır.
Edebi bir dil kullanılarak yazılan her yazıda, söylenen her sözde bir ahenk aranır. Gerçekten kulağa hoş geliyorsa bu anlatım değerli kabul edilir. Elbette esas önemli olan şey her zaman özgünlüktür. Eğer gerçekten kaliteli bir eser oluşturmak istiyorsanız yazdıklarınızın özgün olması, samimi olması beklenmektedir. Bunun yanında anlatımın akıcılığı da oldukça önemlidir. Bunun için titiz bir çalışma yapılması gerekmektedir. Eğer duygulara dair anlatımlar söz konusu ise önemli olan o duyguyu tasvir ederken insanlarda etki uyandıracak kelimelerin kullanılmasıdır. Bilgiye dayalı bir eser yazılıyorsa başarı, toplanan bilgilerin doğru bir şekilde aktarılmasının sağlanması ile doğru orantılıdır.
Edebiyat eserinde üslup çok önemlidir. Hemen hemen her yazarın, her şairin ayrı bir üslubu vardır. Üslup kişinin özgünlüğünün ifadesidir. Bazı yazarların adını bile bilmeden eserini okur okumaz yazarı tanıyabiliyorsanız o yazarın üslubu konusunda edindiğiniz bilgiler bunu sağlayacaktır. Çok okuduğunuz bir yazarın edebiyat dili elbette belleğinizde yer edinecektir.

About the author

admin

Lise öğrencisi, Öğrenme aşığı, Wordpress, SEO ve Bilgisayar meraklısı.

Leave a Comment